تغییرات در نظام انتخاباتی افغانستان

سیاسی

بسیاری از کارشناسان درباره نظام انتخاباتی این کشور هشدار داده اند و معتقدند در صورت عدم اصلاحات، داستان انتخابات ریاست جمهوری تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت به زودی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان درباره نظام انتخاباتی این کشور هشدار داده اند و معتقدند در صورت عدم اصلاحات، داستان انتخابات ریاست جمهوری تکرار خواهد شد.

این در حالی است که قبل از این، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این تغییرات را غیر قانونی خوانده و گفته بود حکومت قصد دارد اصلاحات سلیقه ای در نظام انتخاباتی اعمال کند.