لغو مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد/توافق العبادی و بارزانی جهت پاکسازی موصل

کد N716164