ظریف امروز با فابیوس دیدار می‌کند

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه مذاکرات در مونیخ ساعت ۱۳.۳۰به وقت تهران با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامههای خود در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ امروز ساعت ۱۱ به وقت محلی ۱۳ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه دیدار خواهد کرد. در این دیدار طرفین قرار است درخصوص موضوع هسته ای و تحولات منطقهای گفتگو کنند.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان امروز در یک پنل حضور خواهد یافت که مجری آن دیوید ایگناتوس تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست خواهد بود.

سفر وزیر امور خارجه کشورمان و تیم مذاکره کننده هستهای به مونیخ فردا پایان خواهد یافت.