بثینه شعبان:

امیدواریم که همه اعراب ضرورت مقابله با تروریسم را درک کنند

سیاسی

مشاور رئیس جمهوری سوریه وضعیت کشورهای عربی را به کشتی ای تشبیه کرد که با غرق آن همه غرق می شوند و با نجات آن همه نجات می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، بثینه شعبان مشاور رئیس جمهوری سوریه گفت: اعراب در یک کشتی هستند اگر غرق شوند همه با هم غرق می شوند و اگر نجات یابند همه باهم نجات می یابند.

وی افزود: جنگ واحد است، نبرد علیه تروریست در سوریه و کشورهای عربی است. امیدواریم زمانی فرا برسد که همه اعراب ضرورت همکاری برای مبارزه با تروریسم را درک کنند و اینکه جبهه یکی است.