با تصویب هیئت وزیران؛

تعرفه‌های خدمات سازمان امور دانشجویان تعیین شد

دولت

تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان موضوع طبقه‌بندی شماره 140159 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان تعیین شد.

به گزارش ایلنا، جدول تعرفه خدمات سازمان امور دانشجویان، شامل خدماتی از قبیل تأیید دانشنامه، تأیید گواهی موقت فراغت از تحصیل، تأیید ریز نمرات، تأیید گواهی اشتغال به تحصیل، ثبت نام میهمانی و انتقال، برگزاری جلسه دفاعیه مقطع دکتری، مجوز تأسیس موسسه اعزام دانشجو می‌شود

در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

«تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان موضوع طبقه بندی شماره 140159 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8/11/1393 برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N715142