قادری در گفتگو با مهر:

مردم با حضور در راهپیمایی حق بیمه خود را برای حفظ نظام می پردازند

سیاسی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در واقع پرداخت حق بیمه ای برای بیمه کردن انقلاب در برابر کید دشمنان است.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تاکید کرد و اظهار داشت: در آستانه دستیابی ایران و غرب به توافق نهایی در مورد پرونده هسته ای ایران حضور مردم در راهپیمایی پشتوانه خوبی برای تیم مذاکره کننده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم با حضور خود ثابت می کنند که دستیابی به حقوق هستهای کشور را به صورت جدی پیگیری میکنند.

وی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در واقع پرداخت حق بیمهای برای بیمه کردن انقلاب در برابر کید دشمنان است، بنابراین هر چه حضور مردم گستردهتر باشد حق بیمهای که برای بیمه کردن انقلاب میپردازند بیشتر است و نظام برای مدت بیشتری بیمه میشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن را نمادی از اتحاد و انسجام ملت ایران خواند که در صحنه بین الملل به نمایش گذاشته می شود.