از سوی سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل صورت گرفت؛

طرح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان مل

سیاسی

سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحدهای نامشروع و غیرقانونی را عاملی بسیار مهم در افزایش میزان نابرابری ها در کشورهای قربانی تحریم دانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی، سفیر و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد عصر امروز در پنجاه و سومین نشست کمیسیون توسعه اجتماعی ملل متحد به ایراد سخنرانی پرداخت.

 وی در ابتدای این سخنرانی با اشاره به اهداف توسعه اجتماعی که بیست سال قبل در نشست سران کپنهاک تعیین شده عدم حصول به ریشه کنی فقر در جهان را یکی از ناکامی های جهان امروز دانست.

دهقانی همچنین تاکید کرد که علیرغم پیشرفت های بعمل آمده، میزان نابرابری ها در سطح جهان افزایش یافته است و سياست هاي مالی جهانی را یکی از عوامل مهم افزایش نابرابری ها خواند.

سفیر کشورمان در ادامه این سخنرانی تحریم های نامشروع و غیرقانونی را عاملی بسیار مهم در افزایش میزان نابرابری ها در کشورهای قربانی تحریم دانسته و بر نقش مخرب و بازدارنده این تحریم ها بر دستیابی کشورها به اهداف توسعه هزاره و نیز اهداف توسعه اجتماعی نشست سران کپنهاک، تاکید کرد.

 دهقانی همچنین با ابراز تاسف از اینکه امور معلولین در تنظیم اهداف توسعه هزاره مغفول مانده بود، از اینکه به آين مساله در تنظیم اهداف توسعه پایدار پس از 2015 توجه شده ابراز خرسندی کرده و بر مغفول نماندن مسئله سلامت باتوجه به روند سالخوردگی جمعیت جهان تا سال 2030درتنظیم دستورکار توسعه پس از 2015 تاکید کرد.

 شایان ذکر است پنجاه سومین کمیسیون توسعه اجتماعی بمدت دوهفته در نیویورک به کار خود ادامه خواهد داد.