در هیات وزیران:

تصویب موافقتنامه همکاری بین ایران و پرتغال/ ماموریت وزارت ارشاد

سیاسی

هیأت وزیران موافقتنامه همکاری بین ایران و پرتغال در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داد تا نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال در زمینه های فرهنگ، زبان، علوم، آموزش و پرورش، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی اقدام نماید.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال در زمینه های فرهنگ، زبان، علوم، آموزش و پرورش، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی، در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/11/1393 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.