ظریف: خبر مذاکره ام با "جان کری" درباره مقامات ایران، دروغ پراکنی است

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1, محمدجواد ظریف

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گزارش برخی رسانه های غربی درباره محتوای مذاکرات با همتای آمریکایی خود را ˈدروغ پراکنیˈ خواند.

ایرنا نوشت:


محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گزارش برخی رسانه های غربی درباره محتوای مذاکرات با همتای آمریکایی خود را ˈدروغ پراکنیˈ خواند.وزیر امور خارجه ایران گفت: در هیچیک از ملاقاتهای انجام شده به هیچوجه مباحث داخلی مطرح نشده و مطلب منتشره در این زمینه کذب محض است.خبرگزاری رویترز امروز طی گزارشی به نقل از منابع ناشناس خبری را در ارتباط دادن مذاکرات هسته ای با مباحث سیاسی داخلی ایران منتشر کرد. 45231 


کد N714781