امضای توافق نامه همکاری های مرزی میان ایران و افغانستان

سیاسی

تدابیر ویژه‌ امنیتی در مرزها و فراهم شدن خدمات برای مرزنشینان ایران و افغانستان و مبارزه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از اهداف توافق نامه همکاری های مرزی است که به امضای مقامات دو کشور رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، فرماندهان مرزی افغانستان و ایران در سومین نشست خود در استان نیمروز افغانستان، توافق نامه‌ مشترک همکاری های مرزی امضا کردند.

تدابیر ویژه‌ امنیتی در مرزهای افغانستان و ایران، فراهم کردن خدمات برای مرزنشینان هر دو کشور و مبارزه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از اهداف این توافق نامه است.

وزرات کشور  افغانستان گفته است گفتگوها با مرزبانان کشور های همسایه به ویژه ایران و پاکستان، با هدف تامین امنیت مرزها و جلوگیری از رفت و آمد تروریست ها جریان دارد و این نشست ها از سوی هیئتی ۱۱ نفری رهبری می شود.

فرمانده مرزی جمهوری اسلامی ایران نیز سطح تعاملات با مرزبانان افغانستان را بسیار خوب و گسترده ارزیابی کرد و گفت: «این نشست های تعاملی، جوابی است برای کسانی که از این راه ها سوء استفاده می کنند»