دهها نفر از مخالفان مسلح دولت افغانستان به روند صلح پیوستند

سیاسی

مسئولان شورای صلح افغانستان می گویند با پیوستن این گروهها وضعیت امنیتی در این منطقه بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مسئولان شورای صلح افغانستان، از پیوستن دو گروه ۱۳ نفری از مخالفان مسلح دولت به این شورا در استان سرپل خبر دادند.

افراد تسلیم شده به پروسه صلح می گویند آنان قصد دارند از این پس در چارچوب پلیس محلی برای تامین امنیت منطقه شان با دولت همکاری و تلاش کنند.

حدود دو ماه پیش نیز یک گروه ۵۰ نفری در این استان به روند صلح پیوسته بود؛ مسئولان این شورا گفته اند با پیوستن این گروه ها وضعیت امنیتی در این منطقه بهبود خواهد یافت.