فیلم/ موگابه زمین خورد!

سیاسی

گروه بین الملل:رابرت موگابه رئیس جمهور مسن زیمبابوه اخیرا در بازگشت از سفر به اتیوپی، در هنگام پایین آمدن از پله ها دچار حادثه شد و تصویر زمین خوردن وی باوجود تلاش محافظانش توسط رسانه ها منتشر شد.

فیلم/ موگابه زمین خورد!گروه بین الملل:رابرت موگابه رئیس جمهور مسن زیمبابوه اخیرا در بازگشت از سفر به اتیوپی، در هنگام پایین آمدن از پله ها دچار حادثه شد و تصویر زمین خوردن وی باوجود تلاش محافظانش توسط رسانه ها منتشر شد.