سخنگوی کمیسیون تلفیق به ایلنا خبر داد:

بودجه 94 هفته آینده به صحن مجلس می‌آید

مجلس

بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و پس از تصویب در صحن علنی مجلس جهت تایید به شورای نگهبان می‌رود و پس از آن با ارجاع دولت٬ اجرایی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ تاکید کرد: گزارش نهایی بودجه ۹۴ اوایل هفته آینده تقدیم هیات‌ رئیسه مجلس می‌شود تا مراحل بعدی خود را پشت سر بگذارد.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ در خصوص اتمام رسیدگی بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و این کمیسیون گزارش کاملی را در دست دارد تا در اولین زمان یعنی ۲۶ بهمن ماه در صحن علنی مجلس مطرح شود.

نماینده مردم تویسرکان با اشاره به روند بررسی بودجه در این مدت ادامه داد: بودجه ابتدا توسط نمایندگان رسیدگی شده و بعد از آن به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و بعد از بررسی در این کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق می‌رود تا این کمیسیون بر اساس مصوبات کمیسیون‌های تخصصی٬ آن را به طور کامل بررسی کند.

وی افزود: اکنون روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده٬ بنابراین پس از تصویب در صحن علنی مجلس جهت تایید به شورای نگهبان می‌رود و پس از آن با ارجاع به قانون و دولت اجرایی خواهد شد.

مفتح خاطرنشان کرد: گزارش نهایی بودجه ۹۴ اوایل هفته آینده تقدیم هیات‌رئیسه مجلس می‌شودتا مراحل بعدی خود را پشت سر بگذارد.

کد N713425