امیرعبداللهیان:

ایران در مقابله با افراطی گرایی تکفیری جدی است

سیاست خارجی

تروریسم به هیچ طرفی وفادار نخواهد ماند/نمی‌توان عراق، سوریه و لبنان را ناامن کرد ولی انتظار امنیت بر منطقه داشت.

معاون عربی و افریقایی وزیر امور خارجه اقدامات داعش در کشتار شهروندان ژاپن و اردن را محکوم کرد و گفت: تهران در مبارزه با تروریسم و مقابله با افراطی گرایی تکفیری جدی است.

به گزارش ایلنا٬ حسین امیر عبداللهیان گفت: آنچه در فرانسه و اردن به نام گرهک تروریستی داعش رخ داد نتیجه سیاست غلط استفاده ابزاری از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه است.

وی تاکید کرد: تروریسم به هیچ طرفی وفادار نخواهد ماند. کشورهای منطقه باید این اقدامات غیرانسانی درحال افزایش را زنگ خطری جدی برای امنیت و ثابت منطقه بدانند و مسیر تقویت تروریست‌ها در برخی کشورهای منطقه را مسدود کنند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: باید باور کرد که امنیت مقوله به هم پیوسته ای است، نمی توان عراق، سوریه و لبنان را ناامن کرد ولی انتظار امنیت بر منطقه داشت.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: تهران درمبارزه با تروریسم و مقابله با افراطی گرایی تفکیری جدی است.

کد N712589