گروهی از مخالفان مسلح دولت افغانستان به روند صلح پیوستند

سیاسی

مقام های محلی استان ننگرهار افغانستان گفتند يک گروه پانزده نفری از مخالفان مسلح دولت به روند صلح پيوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقام های محلی استان ننگرهار افغانستان گفتند يک گروه پانزده نفری از مخالفان مسلح دولت به روند صلح پيوسته است.

حاجی ملک نظیر، رییس شورای عالی صلح استان ننگرهار افغانستان گفت: این افراد به رهبرى پوځ خان عربى که در شهرهای هاى اچين، دُربابا و نازيان فعاليت داشتند، روز چهارشنبه با روند صلح توافق کردند.

گفته می شود آنان مقداری جنگ افزار نیز با خود آورده اند.