افشای سوء استفاده جنسی وسیع از دختران آسیب پذیر در انگلیس به استعفای جمعی انجامید

واحدمرکزی خبر نوشت:

شورای شهر روترهام انگلیس سالها بر سوء استفاده گروههای تبهکار آسیایی از کودکان سرپوش گذاشته بود.
به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف، گزارشی جدید در انگلیس فاش می سازد، شورای شهر روترهام تحت کنترل حزب کارگر سالها نسبت به سوء استفاده مکرر گروههای تبکار آسیایی از بیش از هزار و چهارصد دختر آسیب پذیر موضعی انفعالی داشته است.
طبق این گزارش، کودکان حتی نه ساله توسط اعضاء یک گروه پاکسانی در آن شهر مورد قاچاق و تجاوز جنسی قرار گرفتند و یا به زور شوهر داده شدند اما اعضای شورای شهر برای اینکه به آنها برچسب نژادپرستی زده نشود، به مدت شانزده سال سوء استفاده های زننده از دختران آسیب پذیر را نادیده گرفته بودند.
در گزارشی که دیروز توسط لوئیس کیسی مامور رسیدگی به شکایات قربانیان سابق منتشر شد، از دامنه وسیع قصورهای این شورا پرده برداشته شد و مسئولان آن به تلاش عمدی برای سرپوش گذاشتن بر آن رسوایی و ساکت کردن شاهدان متهم شدند.
این گزارش فاش می سازد چگونه مسئولان شورای شهر که باید از افراد آسیب پذیر حمایت کنند، به کرات شکایات آنها را نادیده گرفته بودند.
دقایقی پس از انتشار این گزارش، کل اعضای شورای شهر روترهام از حزب کارگر استعفا دادند.
آژانس جرایم ملی (ان سی ان) اعلام کرد، با گسترش تحقیقاتش درباره بهره برداری جنسی از کودکان در آن شهر، به موارد جنایی فاش شده در این گزارش نیز رسیدگی خواهد کرد.

4949

کد N712039