اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی، بحرانی جدید در افغانستان

سیاسی

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی وجود تقلب را تایید کردند؛ اما با این وجود هیچ کدام از کمیسیون های انتخاباتی تقلب را در سطح وسیع آن نپذیرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عدم اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان و در پیش بودن انتخابات پارلمانی، این کشور را وارد بحران جدیدی کرده است.

شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان از برگزاری انتخابات آینده در شرایط فعلی کمیسیون های انتخاباتی به شدت ابراز نگرانی کرده است.

سید ناصر موسوی عضو این شبکه طی یک نشست خبری اظهار داشت آنان خواهان اصلاحات گسترده و همه جانبه در کمیسیون های انتخاباتی قبل از برگزاری هر نوع انتخابات می باشند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که فرانس میشل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا به تازگی خواهان ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان شده است، اما کمیسیون انتخابات افغانستان اظهارات سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان را غیر دیپلماتیک و مداخله آشکار دانست.

گفتنی است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی وجود تقلب را تایید کردند؛ اما با این وجود هیچ کدام از کمیسیون های انتخاباتی تقلب را در سطح وسیع آن نپذیرفتند.