سه میلیون کودک افغان در مشاغل سخت هستند

سیاسی

3 میلیون کودک افغان در مناطق مختلف کشور در معرض آسیب جدی ناشی از تن دادن به مشاغل سخت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید 3 میلیون کودک افغان در مناطق مختلف کشور در معرض آسیب جدی ناشی از تن دادن به مشاغل سخت قرار دارند.

محمدعلی افتخاری می گوید: بر اساس قوانین افغانستان افراد زیر سن 18 سال نباید به کار گماشته شوند زیرا از نظر فیزیکی و روانی آماده کارهای سخت نیستند.

به گفته وی شمار زیادی از کودکان نیز به دلیل فقر ترک تحصیل کرده و در جاده ها دستفروشی می کنند.

وی گفت: برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد کمک 32 میلیون دلاری را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است تا برای کودکانی که از رفتن به مدرسه بازمانده اند استفاده شود.

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت 42 مرکز دولتی و 45 مرکز خصوصی برای پرورش کودکان در کشور وجود دارد که از کودکان فقیر و کارگر حمایت می کنند.