حمله شورشیان بوکو حرام به مناطق مرزی کامرون

سیاسی

صدها شورشی بوکو حرام با عبور از مرز شمار شرقی نیجریه مناطقی را در کامرون مورد حمله قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها شورشی بوکو حرام مناطق مرزی کامرون را هدف حملات خود قرار دادند. بر این اساس صدها شورشی مجهز به سلاح های سنگین و خودرو با عبور از مرز شمال شرق نیجریه در منطقه گامبارو با نظامیان کامرونی و چادی درگیر شدند.

به گفته شاهدان عینی شورشیان پس از ورود به شهر فوتوکول واقع در مرز کامرون با نیجریه به مواضع نظامیان چاد و کامرون یورش بردند. در همین حال دولت چاد ضمن تایید این گزارش ها از کشته شدن 9 نظامی خود و دهها شورشی خبر داد.

این در حالی است که هنوز آمار رسمی از تلفات این درگیری اعلام نشده است. ارتش چاد در چارچوب کمک های اتحادیه آفریقا به نیجریه برای مقابله با تهدید شورشیان بوکو حرام در منطقه مرزی کامرون مستقر شده است.