هشدار صلیب سرخ در مورد وضعیت غیرنظامیان در درگیری های اوکراین

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ بار دیگر هشدار داد با ادامه درگیری های بین ارتش اوکراین و نیروهای مخالف، زندگی غیرنظامیان به خطر افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر صلیب سرخ در ژنو، گلوله باران شدید مناطق مسکونی در دونِتسک و شهرهایی مانند دبالسوو در ابتدای هفته جاری کماکان ادامه داشت. با وجود شرایط خطرناک، تیم هایی از کمیته بین المللی صلیب سرخ در صحنه حاضرند تا عملیات امدادرسانی را ساماندهی نمایند. این تیم ها در هر دو سوی خط مقدم، در مناطقی که بسیاری از مردم متواری در آنجا پناه جسته اند، فعالیت می کنند. آنها همچنین تلاش می کنند تا  خود را به ساکنان شهرهایی که هنوز زیر گلوله باران هستند برسانند.

با ادامه درگیری بین ارتش اوکراین و نیروهای مخالف، زندگی غیرنظامیان به خطر افتاده است. مردم به شدت به ایمنی، غذا، آب، دارو، برق و سرپناه نیازمندند. «میشل میسون» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در اوکراین می گوید: گاهی به هیچ روی نمی توانیم خود را به افراد نیازمند برسانیم چرا که هیچ امنیتی وجود ندارد. شرایط هر روز وخیم تر هم می شود. وی همچنین هشدار داد: مردم برای روزهای متوالی خود را در زیرزمین ها مخفی کرده اند و کسانی هم که به خود جرأت می دهند تا برای جمع آوری کمک های اساسی بیرون بیایند با خطر مجروح یا کشته شدن مواجهند.

حملات کور بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه منع شده اند و تمامی طرف های درگیر در اوکراین باید از این اصل تبعیت نمایند. نباید به غیرنظامیان و یا اموال غیرنظامی مانند خانه ها، مدارس و یا تأسیسات و وسایل نقلیه و یا به زیرساخت هایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، مانند تأسیسات تأمین غذا یا آب آشامیدنی درمانی حمله کرد

میسون افزود: استفاده از تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت نه تنها باعث وارد آمدن خسارات مستقیم و غیرقابل پذیرش به غیرنظامیان، اموال آنان و تأسیسات ارائه خدمات اضطراری می شود، بلکه همچنین پیامدهای شدید و معمولا درازمدتی برای مردم به همراه دارد.

در طول دو هفته گذشته، کمیته بین المللی صلیب سرخ برای پنج بیمارستان در مناطق لوگانسک و دونتسک در هر دو سوی خط مقدم که مجروحان در آنها مداوا می شوند، وسائل زخم بندی و دیگر منابع درمانی لازم را تأمین کرده است. همچنین منابع لازم برای دیالیز و رادیولوژی به بیمارستان کالینین در دونتسک اهدا شده است.

در همین مدت، کمیته بین المللی صلیب سرخ غذا و دیگر اقلام لازم را به 40 روستا، شهرک و شهر رسانده است (شامل دبالسوو، ولریسک، آودیکا، استانیتسا، لوگانسکا، پوپاسنا و سویتلودارسک) که همگی در مناطق  لوگانسک و دونتسک و بسیار نزدیک به خط مقدم قرار دارند. حدود 30 هزار نفر هم نان، آرد، حبوبات، روغن، شمع، ظرف آب و اقلام بهداشتی دریافت کرده اند.

در پاسخگویی به نیازهای فزاینده در زندان ها، کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک های اضطراری خود را به بیش از 5 هزار زندانی در مناطق دونتسک و لوگانسک ارائه داده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این زندان ها از افرادی از تمامی طرف های متخاصم که در رابطه با درگیری از آزادی خود محروم شده اند، بازدید به عمل می آورد.