فیلم/اصرار ساکنان البلاد القدیم بحرین بر تظاهرات با وجود سرکوب

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم زادگاه شیخ علی سلمان با وجود اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه همچنان بر تظاهرات اصرار دارند.

فیلم/اصرار ساکنان البلاد القدیم بحرین بر تظاهرات با وجود سرکوبخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم زادگاه شیخ علی سلمان با وجود اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه همچنان بر تظاهرات اصرار دارند.