فیلم/تظاهرات شبانه مردم بحرین

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مردم بحرین بر گزینه مسالمت آمیز اصرار دارند و تظاهرات شبانه گواه این مدعاست.

فیلم/تظاهرات شبانه مردم بحرینخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مردم بحرین بر گزینه مسالمت آمیز اصرار دارند و تظاهرات شبانه گواه این مدعاست.