فیلم/ آخرین وضعیت درگیری ها در شرق اوکراین

سیاسی

طی نخستین ماه از سال 2015 مناطق شرقی اوکراین شاهد شدیدترین درگیری ها از زمان آغاز بحران در این کشور بوده است.

فیلم/ آخرین وضعیت درگیری ها در شرق اوکراینطی نخستین ماه از سال 2015 مناطق شرقی اوکراین شاهد شدیدترین درگیری ها از زمان آغاز بحران در این کشور بوده است.