شرق اوکراین در زیر آتش و خون

شهر دبالتسوه در شرق اوکراین به کانون اصلی نبرد میان شورشیان جدایی طلب و نیروهای دولتی تبدیل شده است.

شرق اوکراین در زیر آتش و خونشهر دبالتسوه در شرق اوکراین به کانون اصلی نبرد میان شورشیان جدایی طلب و نیروهای دولتی تبدیل شده است.

 

 

 

یورونیوز به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داد، در تبادل آتش میان طرف های درگیر در بیست روز گذشته دست کم ۲۲۰ غیرنظامی جان باخته اند.

شهری مهم و استراتژیک برای هر دو طرف که بین دونتسک و لوهانسک قرار گرفته است، شهرهایی که پیشتر به کنترل جدایی طلبان درآمده است.

ساکنان این شهر زیر گلوله باران بی امان روزشان را شب می کنند. یکی از آنها از هراسی که ظاهرا پایانی ندارد، چنین می گوید:«ما زیر بارانی از گلوله هستیم و به سرعت باید پناهگاهی پیدا کنیم. کشته ها زیاداند و به پتو پیچیده شده اند. در این وضعیت آشفته کسی در فکر به خاک سپردن آنها نیست.»

از سوی دیگر بیشتر ساکنان این شهر خانه و کاشانه خود را رها کرده و گریخته اند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی از کاهش جمعیت دبالستوه از بیست و پنج هزار به تنها هفت هزار نفر خبر داده است.

شدت یافتن درگیری ها در این سرمای زمستان بحران انسانی در شرق اوکراین را وخیمتر از گذشته شده است.

 

49261

کد N711204