فیلمی که نتانیاهو را مضحکه احزاب صهیونیست کرد

سیاسی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ایفای نقش یک پرستار بچه در فیلمی تبلیغاتی اسباب تمسخر و مضحکه مخالفان خود را فراهم کرده است.

فیلمی که نتانیاهو را مضحکه احزاب صهیونیست کردنخست وزیر رژیم صهیونیستی با ایفای نقش یک پرستار بچه در فیلمی تبلیغاتی اسباب تمسخر و مضحکه مخالفان خود را فراهم کرده است.