خروج محرمانه ده ها دیپلمات و اتباع آمریکایی از یمن

سیاسی

رسانه های خارجی از خروج محرمانه ده ها دیپلمات و اتباع آمریکایی از یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یمنی «الاولی» اعلام کرد که سفارت آمریکا در صنعاء شب گذشته ده ها نفر از کارمندان و اتباع خود را به طور محرمانه از یمن خارج کرده است.

بنا بر اعلام این روزنامه، شماری از کارمندان سفارت و تفنگداران دریایی محافظ سفارت واشنگتن در صنعاء با خودروهای غیر نظامی به مکان نامعلومی انتقال یافتند.

به کارمندان یمنی سفارت واشنگتن در صنعاء نیز گفته شده است تا اطلاع ثانوی به مرخصی بروند.