سخنگوی دولت خبر داد:

تعیین عیدی و پاداش کارکنان دولت در جلسه هیات دولت

دولت

تعیین عیدی و پاداش کارکنان دولت در جلسه امروز هیات دولت در مورد اجرای ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیات وزیران رسید.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پاداش همه کارکنان و بازنشستگان بر مبنای ۶۰۳ هزار و پانصد تومان پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه امروز در مورد اجرای ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین عیدی و پاداش کارکنان دولت به تصویب هیات وزیران رسید.

وی گفت: بهمن‌ماه سال جاری پاداش همه کارکنان و بازنشستگان بر مبنای ۶۰۳ هزار و پانصد تومان پرداخت خواهد شد که نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰هزار تومان افزایش داشته است.

کد N710403