با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اصلاح مواد قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی از مواد قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی از مواد قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (15 بهمن‌ماه) مجلس‌شورای اسلامی در جریان طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی با اصلاح ماده 5 طرح مذکور با 126 رأی موافق، بدون مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 5 اصلاحی طرح مذکور ماده 3 قانون به شرح زیر جایگزین می‌گردد:

ماده 5- در ماده 3 قانون آمده است وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند حق بهره‌برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، کمک و تقویت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 واگذار نماید.

در ادامه نمایندگان با حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی با 117 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کد N710370