توسط سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی؛

گزارش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجلس قرائت شد

مجلس

در این گزارش همچنین به مهم‌ترین قوانینی که به طور کامل اجرا نشده‌اند، مهم‌ترین قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و مهم‌ترین قوانینی که بر بندهای مرتبط با سیاست‌های کلی دچار خلاء هستند، اشاره شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44، گزارش کمیسیون متبوعش را در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، این گزارش در چهار فصل تبیین اهم موضوعات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چکیده اقدامات مجلس و دولت، چکیده گزارش ارزیابی احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و پیشنهاداتی به منظور تحقق‌بخشی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

در این گزارش همچنین به مهم‌ترین قوانینی که به طور کامل اجرا نشده‌اند، مهم‌ترین قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و مهم‌ترین قوانینی که بر بندهای مرتبط با سیاست‌های کلی دچار خلاء هستند، اشاره شده است.

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیشنهادات کوتاه مدت (تدوین لایحه بودجه 94 با محوریت اقتصاد مقاومتی، تهیه فهرست اقدامات اجرایی دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی قوانین مرتبط و دسته‌بندی آنها) میان مدت (شروع اجرایی شدن سیاست‌ها در سال 94، تدوین لایحه برنامه ششم با محوریت اقتصاد مقاومتی و ارسال لایحه توسط دولت یا طرح توسط نمایندگان برای اصلاح قوانین مرتبط و یا لغو قوانین مزاحم) و بلند مدت (اجرایی شدن کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای قوانین مصوب) در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

کد N710349