کوچک‌زاده در تذکر آیین نامه‌ای خواستار شد؛

چاره اندیشی کمیسیون ویژه برای دستگاه‌های اجراکننده اقتصادمقاومتی

سیاسی

نماینده مردم تهران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی از کمیسیون ویژه خواست تا فکری هم به حال دستگاه‌های اجراکننده سیاست اقتصاد مقاومتی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مهدی کوچک زاده در تذکر آیین‌نامه‌ای از اظهارات محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت و همچنین گزارش کمیسیون ویژه، تشکر کرد.

کوچک‌زاده اظهار داشت: آقای باهنر تجربه مدیریتی شما هم، به شما ثابت کرده است که اگر بهترین قوانین و بهترین وزرا جمع شوند، کاری از پیش نمی‌بریم زیرا سیستم اداری از مردم پوست می‌کَند.

وی ادامه داد: اگر دوستان نماینده برای اجرای کاری به ادارات بروند، می‌بینند که چه پوستی از مردم کَنده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از کمیسیون ویژه خواست تا فکری هم به حال دستگاه‌هایی که باید اجراکننده دستورالعمل‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند، کنند.

در ادامه محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اظهار داشت: در اواخر سال 89 طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس به تصویب رسید که دولت در آن زمان مخالف این طرح بود و بخش خصوصی هم معتقد بود این قانون مُتِهَوِرانه است.

وی تاکید کرد: به نظر من این قانون در صورتی که اجرایی شود، دستیابی به مجوزها و مسیر اداری صدور مجوزها، سهل و آسان خواهد شد.

باهنر افزود: اجرای برخی مواد این قانون نیازمند مدیریت جهادی است و اجرای این قانون، بسیاری از دروازه‌های بسته را باز می‌کند.