فیلم/ واکنش پادشاه اردن به اعدام «معاذ الکساسبه»

سیاسی

گروه بین الملل: «عبدالله دوم» پادشاه اردن ضمن نیمه تمام گذاشتن سفر خود به آمریکا، در پیامی تصویری جنایت گروه تروریستی داعش در به آتش کشیدن خلبان اردنی را محکوم کرد و خواستار پایداری مردم اردن شد.

فیلم/ واکنش پادشاه اردن به اعدام «معاذ الکساسبه»گروه بین الملل: «عبدالله دوم» پادشاه اردن ضمن نیمه تمام گذاشتن سفر خود به آمریکا، در پیامی تصویری جنایت گروه تروریستی داعش در به آتش کشیدن خلبان اردنی را محکوم کرد و خواستار پایداری مردم اردن شد.