فیلم/ تظاهرات موافقان و مخالفان نژادپرستی در آلمان

سیاسی

موافقان و مخالفان نژاد پرستی در آلمان بار دیگر دست به تظاهرات همزمان زدند . نکته جالب در این رابطه آنکه این دو گروه در زمان مواجه شدن با یکدیگر، طرف مقابل را «هو» می کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نکته دیگر در مورد این دو تظاهرات آنکه هر دو طرف انجام حملات تروریستی از سوی افراطیون نظیر آنچه در فرانسه رخ داد را محکوم کردند. 

فیلم/ تظاهرات موافقان و مخالفان نژادپرستی در آلمانموافقان و مخالفان نژاد پرستی در آلمان بار دیگر دست به تظاهرات همزمان زدند . نکته جالب در این رابطه آنکه این دو گروه در زمان مواجه شدن با یکدیگر، طرف مقابل را «هو» می کردند.