هشدار نماینده سازمان ملل درباره بروز جنگ داخلی در یمن

سیاسی

نماینده سازمان ملل در یمن با خطرناک توصیف کردن وضعیت این کشور درخصوص بروز جنگ داخلی در آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارب پرس، «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن با اشاره به بحران اخیر این کشور اعلام کرد: وضعیت کنونی در یمن هم اکنون بسیار خطرناک است و در واقع این کشور در لبه پرتگاه قرار دارد و اگر نتوانیم وضعیت موجود را سامان بدهیم یمن دچار جنگ داخلی می شود.

وی هچنین افزود که برای اولین بار است که می بینیم قبایل محلی در یمن به روی القاعده آغوش گشودند.

نماینده سازمان ملل در امور یمن که از سال 2011 تا کنون به این سمت گمارده شده است تاکید کرد علت اینکه تاکنون جنوب یمن از این کشور جدا نشده است عدم اتحاد و نداشتن رهبری واحد است.

 وی در ادامه تصریح کرد که هه گروههای سیاسی یمن مسئولیت وخامت اوضاع را در این کشور بر عهده دارند .