فیلم/ واکنش نزدیکان خلبان اردنی به اقدام وحشیانه داعش

سیاسی

گروه بین الملل: نزدیکان معاذ الکساسبه خلبان اردنی در پی شنیدن خبر به آتش کشیده شدن وی توسط داعش دچار شوک شدیدی شده اند. مقامات اردن هم با وعده انتقام از این اقدام داعش، سه روز عزای عمومی اعلام کردند.

فیلم/ واکنش نزدیکان خلبان اردنی به اقدام وحشیانه داعشگروه بین الملل: نزدیکان معاذ الکساسبه خلبان اردنی در پی شنیدن خبر به آتش کشیده شدن وی توسط داعش دچار شوک شدیدی شده اند. مقامات اردن هم با وعده انتقام از این اقدام داعش، سه روز عزای عمومی اعلام کردند.