افزایش 40 درصدی مرگ و میر اطفال در افغانستان

سیاسی

مسوولین وزارت بهداشت افغانستان در استان های خوست و لوگر می گویند در سال جاری مرگ و میر اطفال در این استان ها 40 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مسوولین وزارت بهداشت افغانستان در استان های خوست و لوگر می گویند در سال جاری مرگ و میر اطفال در این استان ها 40 درصد افزایش یافته است.

هدایت الله حمیدی رئیس بهداشت استان خوست افغانستان می گوید نبود امنیت در بسیاری از مناطق باعث شده تا مردم نتوانند از خدمات درمانی بهره مند شوند.

به گفته وی نبود بیمارستان در بعضی مناطق این استان نیز عامل دیگری برای افزایش مرگ و میر اطفال است.