پیشنهاد چین برای میزبانی نشست صلح میان طالبان و دولت افغانستان

سیاسی

چین پیشنهاد داده‌ تا میزبان نشست گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، چین پیشنهاد داده‌ تا میزبان نشست گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان باشد.

این در حالی است که طالبان پیش از این، رفتن به چین به خاطر شرکت در گفتگوهای صلح را رد کردند.

حدود دو هفته پیش نیز گزارش هایی از سفر هیئت طالبان به کشور چین منتشر شد، اما طالبان گفتند سفرشان ربطی به مذاکرات صلح ندارد.