فیلم/ داعش خلبان اردنی را به آتش کشید

سیاسی

گروه بین الملل:گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم جلوه ای دیگر از خوی وحشیانه خود را به رخ کشید. در این تصاویر دیده می شود که «معاذ الکساسبه» خلبان اردنی در یک قفس محبوس شده و به آتش کشیده می شود.

فیلم/ داعش خلبان اردنی را به آتش کشیدگروه بین الملل:گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم جلوه ای دیگر از خوی وحشیانه خود را به رخ کشید. در این تصاویر دیده می شود که «معاذ الکساسبه» خلبان اردنی در یک قفس محبوس شده و به آتش کشیده می شود.