رحیمی در ارائه گزارش تفریغ بودجه 92 اعلام کرد:

99 درصد درآمد اجرای قانون هدفمندی به پرداخت نقدی اختصاص یافته است

سیاسی

رئیس دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 92، گفت: 99 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 به پرداخت نقدی یارانه اختصاص یافته که ایراد مهمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 92 از سوی امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی گفت: از زمانی که بنده ریاست دیوان را بر عهده گرفتم، به موجب قانون گزارش کامل تفریغ بودجه را برای عموم مردم در سایت دیوان منتشر می‌کنم.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در سال 92، 99 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به پرداخت نقدی یارانه اختصاص داده که ایراد مهمی است.

وی ادامه داد: بخش گاز، نفت، صندوق توسعه، کشاورزی، آب و هدفمندی یارانه‌ها در انطباق با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله در اجرا، ایرادات زیادی وجود دارد.

رحیمی تصریح کرد: یکی از ایرادات مهم، عدم بودجه‌ریزی عملیاتی است که موجب می‌شود بودجه مصرفی با میزان توسعه هماهنگی نداشته باشد. بنابراین نیاز به بودجه‌‌ریزی عملیاتی وجود دارد که دولت باید در بودجه سال 95 به آن توجه کند.

ادامه دارد