موسوی‌نژاد خبر داد:

تدوین طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 60 امضا

سیاسی

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 60 امضا شامل 17 بند خبر داد و گفت: هیات رئیسه از تحویل گرفتن این طرح خودداری می‌کند.

سید مهدی موسوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با 60 امضا شامل 17 بند تهیه شده است، اما هیات رئیسه از تحویل آن خودداری می‌کند.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس به انتصاب‌های وزیر آمورش و پرورش انتقادات فراوان دارند، زیرا وی افراد بازنشسته و محکومان فتنه 88 را مجددا در این وزاتخانه به کار گرفته است.

به گزارش مهر، امروز تعداد زیادی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه حضور یافته و خواستار تحویل این طرح بودند.