توسط هیات رییسه قرائت شد؛

دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اطرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار امروز مجلس است.

دستور کار امروز (چهارشنبه 15 بهمن‌ماه) توسط هیات رییسه مجلس قرائت شد که گزارش‌ کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از موارد رسیدگی در جلسه امروز است.

به گزارش ایلنا٬ محمدحسین فرهنگی٬ عضو هئیت رییسه مجلس٬ دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

۱) گزارش‌ کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

۲) تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ و توضیحات رئیس دیوان عالی در مورد آن

۳) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اطرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۴) گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر وپیشنهادهایی درخصوص‌نحوه ‌اجرای‌ آن‌ها (دراجرای مواد (۴۴) و (۴۹) أئین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی)

۵) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح‌ قانون ‌مالیات‌های‌ مستقیم ‌و اصلاحات‌ بعدی آن (یک‌فوریت‌ ‌این‌ لایحه ‌در جلسه علنی مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ به تصویب رسید)

۶) گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای ‌تعاونی ‌روستایی (اعاده ‌شده ‌از مجمع تشخیص مصلحت نظام)

۷) گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از برگزاری انتخابات هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی

۸) گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید)

کد N709838