با رفع ایراد شورای نگهبان/

برای ضابطان عملی امر به معروف مجوزی صادر نخواهد شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از امر به معروف مقرر کردند فقط برای ضابطان امر به معروف دوره آموزشی برگزار شود و مجوز مخصوصی برای آنها صادر نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده‌ای از این طرح سازمان بسیج مستضعفین را موظف کردند با بکارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در منطقه زمانی عمل کنند.

همچنین طبق تبصره این ماده مقرر شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است نباشد.

همچنین براساس تبصره ۲ این ماده ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از نیروهای سازمان بسیج مستضعفین با عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار می‌کند.

پیش از این در طرح اولیه مجلس ستاد امر به معروف موظف بود با همکاری بسیج و سپاه برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است برای افراد مورد نیاز از نیروهای بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار و برای آنها مجوز مخصوص صادر کند که با رفع ایراد شورای نگهبان برای ضابطان عملی امر به معروف مجوزی صادر نخواهد شد.

علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری مقرر شد اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع این قانون و جدول شماره ۱۷ (کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء ۳ ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول ۹ مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین شود.