نخست وزیر ژاپن:

ژاپن به بازنگری در قانون اساسی برای حمایت از شهروندانش نیاز دارد

سیاسی

نخست وزیر ژاپن بر ضرورت بازنگری در اصل نهم قانون اساسی این کشور برای حمایت از جان و مال شهروندان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تاکید کرد: ژاپن نیاز به بازنگری قانون اساسی برای حمایت از جان و مال شهروندان خود دارد.

وی افزود: ماده نهم قانون اساسی که استفاده از نیروهای مسلح را منع کرده است مانع حمایت شهروندان ژاپنی و فراهم آوردن امنیت برای آنها می شود.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح ماده نهم قانون اساسی، اصلاح این ماده را عاملی برای توانایی توکیو برای حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانست.

شایان ذکر است در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ “نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏” به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.