صدور رای دادگاه بین المللی کیفری به نفع صرب ها

سیاسی

دادگاه بین المللی کیفری ارتش صرب ها را در نسل کشی کروات ها مقصر نشناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، رای دادگاه بین المللی کیفری در مورد اتهام صرب ها مبنی بر نسل کشی کروات ها در جنگ اوایل دهه 1990 میلادی به نفع صرب ها صادر شد.

به گفته «پتر تومکا» قاضی ارشد این دادگاه در این جنگ مرتکب نسل کشی علیه کروات ها نشده اند. کروات ها در سال 1999 پرونده ای در شکایت از صرب ها در این دادگاه گشوده و خواستار پرداخت غرامت از سوی صرب ها به اتهام پاکسازی قومی کروات‌ها به ویژه در شهر ووکوار شدند.