فیلم/سرکوب شدید تظاهرات کنندگان در بحرین

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در مقابله با خواسته تظاهرات کنندگان در منطقه البلاد القدیم برای آزادی شیخ علی سلمان به سرکوب گسترده تظاهرات پرداختند.

فیلم/سرکوب شدید تظاهرات کنندگان در بحرینخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در مقابله با خواسته تظاهرات کنندگان در منطقه البلاد القدیم برای آزادی شیخ علی سلمان به سرکوب گسترده تظاهرات پرداختند.