المیادین اعلام کرد:

زخمی شدن 3 نظامی فرانسوی در شهر «نیس»

سیاسی

رسانه ها از زخمی شدن سه نظامی فرانسوی در جریان حمله ای که به یک مرکز یهودی در شهر نیس این کشور صورت گرفت، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از زخمی شدن سه نظامی فرانسوی در جریان حمله ای که به مرکزی یهودی در شهر نیس این کشور صورت گرفت، خبر داد.

جزئیات بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده است.