عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :امکان جایگزینی مالیات به جای نفت وجود ندارد

بودجه 94

یک نماینده مجلس گفت:در حال حاضر وضعیت تولید در کشور به شکلی نیست که به جای کسب درآمد های نفتی مالیات را جایگرین نمود.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبر آنلاین در خصوص بودجه نفت در سال 94 با توجه به اینکه به گفته سخنگوی کمیسیون کمیسیون تلفیق، قیمت نفت و یا ارز در تصمیم گیری بودجه ای برای کمیسیون تلفیق از اولویت برخوردار نیست ومجلس تنها سیاست گذاری مالی انجام می دهد، خاطر نشان کرد:با توجه به شرایط فعلی، کمیسیون تلفیق چاره ای جز این ندارد که سقف درآمدهای نفتی را از آنچه دولت در بودجه 94 آورده است کاهش دهد و تصمیم بگیرد که این میزان بایستی متعادل شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه تصميمات کمیسیون تلفیق در بودجه 94 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با چه واکنشی رو به رو خواهد بود باید دید که نظر اکثریت نمایندگان چیست.  اما من فکر می کنم که در نهایت این روش روش مناسبی برای کمک به دولت و رفع نگرانی های سال آتی درخصوص کاهش درآمدهای کشور از حوزه نفتی باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد رای مجلس در صحن علنی به تصمیمات دولت در خصوص سقف درآمد نفتی کشور در بودجه 94 نیز گفت:مجلس به تصمیم دولت که البته در کمیسیون تلفیق بودجه تعدیل شده است، رای خواهند داد.
وی ادامه داد:سیاست کمیسیون تلفیق بر این اساس است که به جای نگاه داشتن همان حجم پیشنهادی دولت برای صادرات نفتی و مجاسبه آنچه رقم پیشنهادی دولت بوده است، مبلغ را کاهش دهد.
نکو گفت: در واقع کمیسیون تلفیق مبلغ هر بشکه را به همان صورت منظور کرده اما میزان صادرات را کاهش داده است، ولی باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می کنم که روش محاسبه ای کمیسیون تلفیق در مقابل روش دولت برای صادرات نفتی در سال 94 روش تقریبا منطقی تری باشد و روشی هم نیست که ما بگوییم نمی تواند به کمک دولت بیاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:اما آینده بودجه با شرایط کاهش نسبت به سال گذشته رو به رو خواهد بود زیرا با این اوصاف درآمد دولت از طریق صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد و برخی از پروژه های عمرانی با مشکل مواجه شده و جایگزین فعلا مناسبی نیز برای کاهش درآمدها وجود ندارد.
وی در خصوص این که برخی می گویند در حال حاضر فرصتی تاریخی برای جایگزینی درامدهای کشور به جای درامدهای نفتی ایجاد شده است خاطر نشان کرد: به نظر من این طور نیست و من فعلا منبع درآمدی مطمئنی که آسیبش به جامعه کم بوده و هم مطمئن باشد سراغ ندارم.
وی در خصوص جایگزینی درامدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی نیز گفت: مالیات در حال حاضربه درستی حاصل نمی شود و در شرایط فعلی که تولید با مشکل مواجه است فشار آوردن بیش از حد به تولید کننده به منظور اخذ مالیات بیشترغیر منصفانه و است و کار صحیحی نخواهد بود.
ابراهیم نکو در ادامه تاکید کرد:درآمدهای مالیاتی زمانی قابل افزایش است که بتواند قابل وصول بوده ودرواقع تولید وضعیت بهتری داشته باشد. در این صورت می توان با افزایش تقریبا جزئی این گونه کاستی ها، کمبود درآمد ها راجبران کرد.
وی افزود: ولی من فعلا این امر را بعید می دانیم که با افزایش مالیات ها موافقت شود. اما می توان با کمی تدبیر، کسانی را که فرارمالیاتی دارند، وادار به پرداخت مالیات کرده و قسمتی از آن کمبود بودجه را جبران کرد ولی اینکه مالیات بتواند به صورت کامل جایگزین نفت شود و آن را پوشش دهد این امکان فعلا برای کشور وجود ندارد.

2929

کد N709315