ماهواره ملی فجر در صدر پربیننده ترین مدارها قرار گرفت

سیاست داخلی

ماهواره فجر از طریق پایگاه های اینترنتی مرجع تعیین مدار (بین المللی)در صدر پربیننده ترین مدارها قرار گرفت.

ماهواره فجر از طریق پایگاه های اینترنتی مرجع تعیین مدار (بین المللی)در صدر پربیننده ترین مدارها قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ملی فجر به فضا توسط ماهواره بر سفیر فجر و قرار گرفتن آن در مدار زمین، رصد ماهواره فجر از طریق پایگاه های اینترنتی مرجع تعیین مدار (بین المللی)در صدر پربیننده ترین مدارها قرار گرفت.

گفتنی است سایت های معتبری نظیر n2yo و celestrak با ارائه مشخصات مداری ماهواره فجر، حضور این ماهواره را در مدار تائید کردند.
برای مشاهده آخرین موقعیت و مشخصات مداری عمومی ماهواره فجر روی لینک http://www.n2yo.com/?s=40387 کلیک کنید.

کد N709278