کاركنان بخش‌ حمل‌و نقل و كارگران در فرانسه به اعتصاب خود ادامه می‌دهند

سیاسی

کاركنان بخش حمل و نقل از جمله تاکسیرانی، اتوبوسرانی، مترو و سایر بخش‌ها تصمیم گرفتند اعتصابی را که از ۱۸ ژانویه گذشته آغاز کردند، ادامه دهند.

کارمندان بخش حمل و نقل در فرانسه در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود به اعتصاب ادامه می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، کاركنان بخش حمل و نقل و اتحادیه‌های کارگری در فرانسه در اعتراض به شرایط کار و پایین بودن حقوق خود به اعتصاب ادامه می‌دهند.

نمایندگان مدیران بخش حمل و نقل در فرانسه و مسئولان اتحادیه کارگری پنجشنبه گذشته پس از ۱۰ روز اعتصاب کارمندان این بخش با هم مذاکره کردند، اما به توافقی بر سر افزایش حقوق كاركنان و كارگران نرسیدند.

 کاركنان بخش حمل و نقل از جمله تاکسیرانی، اتوبوسرانی، مترو و سایر بخش‌ها تصمیم گرفتند اعتصابی را که از ۱۸ ژانویه گذشته آغاز کردند، ادامه دهند.

مسئولان اتحادیه کارگری در فرانسه نیز اعلام کردند که حقوق‌ها در این بخش از فرانسه از دو سال گذشته افزایشی نداشته‌اند، و اضافه کاری‌ها در حقوق ثابت اعمال نمی‌شود.

کارمندان فرانسوی خواستار افزایش ۱۰۰ یورو به حقوق ماهیانه و ۱۰ یورو به صورت اضافه کاری ساعتی هستند.

کد N709182