موافقت کابینه عراق با پیش نویس قانون گارد ملی

سیاسی

سخنگوی حیدر العبادی از موافقت کابینه عراق با پیش نویس قانون گارد ملی و ارسال آن به پارلمان برای تصویب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق گفت: کابینه در جلسه امروز خود پیش نویس قانون گارد ملی را مورد تایید قرار داد و این قانون برای تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد.

این درحالی است که بهاء الاعرجی رئیس کمیته تدوین پیش نویس قانون گارد ملی از پایان تهیه پیش نویس قانون گارد ملی خبر داده بود. این قانون به ساکنان استانهای بحران زده اجازه جنگ به شکل مستقیم با داعش را می دهد. این قانون این اختیار را به هر استان می دهد که از ساکنان همان استان نیروی نظامی تشکیل دهد.