الاخبار: سران امارات علیه حکام جدید عربستان تمرد کرده اند

واحدمرکزی خبر نوشت:

 روزنامه الاخبار لبنان در تحلیلی نوشت سران امارات علیه حکام جدید عربستان موضع گرفته اند. این روزنامه درنسخه اینترنتی امروز خود دراین تحلیل به قلم «دعاء سویدان»با عنوان «تمرد امارات علیه دستورات پادشاهی عربستان»افزود،خلیفه بن زاید و معاونش محمد بن راشد ومحمد بن زاید ولیعهد ابوظبی غایبان بزرگ تشییع جنازه عبدالله بن عبدالعزیزپادشاه فقید عربستان بودند. صرفا حکام شارجه،عجمان ورأس الخیمه درکنار امیرکویت،امیر قطر و پادشاه بحرین دراین تشییع جنازه حاضرشدند. این حضور بسیارکم رنگ سران امارات،تحلیلگران را به این نتیجه رساند که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و حاکم واقعی امارات پشت سراین اقدام بوده است زیرا برخی گزارش ها تأیید کردند که محمد بن زاید به محمد بن راشد ولیعهد دبی اصرارکرده بود که درمراسم تشییع جنازه عبدالله بن عبدالعزیز حاضر نشود وامارات صرفا به حضور سه حاکم خود دراین مراسم اکتفا کند. یک منبع عربستانی(که الاخبار نامش را فاش نکرد)به این روزنامه گفت علت اصرار ولیعهد ابوظبی به عدم شرکت امارات درسطح بالا دراین مراسم،ناراحتی اش ازدستورات پادشاه جدید عربستان درباره تعیین محمد بن نایف به عنوان ولیعهد ولیعهد،اخراج خالد التویجری از دربار و سلب مسئولیت از متعب بن عبدالله(فرزند پادشاه پیشین)از سه منصب مهم این کشور بود. الاخبار لبنان نوشت ناراحتی سران امارات از غلبه جناح سدیری بر جناح های دیگر آل سعود ناشی از انگیزه های شخصی و سیاسی است زیرا محمد بن زاید دوست وهمپیمان متعب بن عبدالله و نیز دوست سابقه دار بندربن سلطان دبیرپیشین شورای امنیت ملی عربستان به شمار می رود؛محمد بن زاید از طریق این دو شخص در دربارپادشاه فقید عربستان نفوذ و بر موضع گیری های ریاض تأثیر داشت. به گفته منابع شورای همکاری خلیج فارس،محمد بن زاید به بندربن سلطان زمانی که ریاست اطلاعات عربستان را دردست داشت یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال(عربستان) به علاوه قصری مجلل درجزیره سعدیات امارت ابوظبی بخشیده بود. نکته دیگر این است که محمد بن زاید از مدتها پیش با خانواده محمد بن نایف مشکل داشت وزمانی که پدرش نایف بن عبدالعزیز وزیرکشور عربستان بود در دیدار با ریچارد هیس(ازاعضای شورای خارجی آمریکا)با اشاره به نایف گفته بود داروین حق داشت بگوید که انسان ازنسل میمون است. خبردیگری که موضعگیری سران امارات علیه پادشاه جدید عربستان را تأیید می کند این است که خبرگزاری اماراتی «ارم» که وابسته به دربار امارات است در درستی اقدام پادشاه عربستان به تعیین محمد بن نایف به عنوان ولیعهد ولیعهد تردید واعلام کرد که ملک سلمان با شورای بیعت عربستان دراین خصوص مشورت نکرده است.دیوید هرست تحلیلگرانگلیسی دراین باره گفته بود که اقدام خبرگزاری ارم تصادفی نبود و حتی اتحاد متشکل از خالدالتویجری،محمد بن زاید و بندر بن سلطان به محض انتشار خبر بیماری عبدالله بن عبدالعزیز تبلیغاتی درباره نادرستی ولایتعهدی سلمان بن عبدالعزیز به راه انداخت؛این سه متحددرواقع بدنبال انتقال منصب ولیعهد ولیعهد به متعب فرزندپادشاه پیشین عربستان بودند. الاخبارلبنان نوشت به عقیده دیوید هرست،عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز با این سه تن ارتباط نزدیک دارد و به همین علت به موقع در تشییع جنازه عبدالله بن عبدالعزیز حاضر نشد.

49261

کد N709051